You are currently viewing Emocje w uczeniu się języka polskiego
Emocje w nauce języka; język polski, jako obcy, polish language

Emocje w uczeniu się języka polskiego

Oczywiście, że uczeniu się języka polskiego towarzyszą emocje. Uczeniu się zawsze towarzyszą emocje.

Przyjęło się sądzić, że radość, entuzjazm, zabawa, ciekawość, to jest to, czego potrzebuje człowiek, aby skutecznie uczyć się języka polskiego. Nuda, wstyd, lęk językowy uznawane są za przejawy złej edukacji.

UWAGA! Jeśli tak masz, dwa razy się zastanów przed odejściem z lekcji. Z badań naukowych wynika, że:

NUDA (нудьга) bywa impulsem do podjęcia działań (także do zajmowania się ćwiczeniami gramatycznymi).
LĘK JĘZYKOWY (mовна тривожність) sprawia, że uczeń porusza się w obszarze dobrze znanych strategii językowych – i popełnia mniej błędów (to ważne np. na egzaminie).
WSTYD (сором) może pomagać budować świadomość językową. Znam uczennicę, która przez dłuższy czas obserwowała „jak działa język”, przysłuchiwała się siedząc w odległości od grupy… aż pewnego dnia „przemówiła” z pełną świadomością językową.

Nazywam się Monika Kurdej. Pomagam obcokrajowcom zaadaptować się w Polsce. Uczę języka polskiego.

Dodaj komentarz